Firma Bartex Polska Sp. z o. o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt. „Wdrożenie technologii frakcjonowania wsadów do produkcji kołder otworowanych i legowisk” w ramach umowy o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-0936/16 z 13.09.2017 r.

Opis projektu:

Projekt przedsiębiorstwa Bartex dotyczy wdrożenia nowej linii technologicznej oraz, powstałych w wyniku jej uruchomienia, nowych produktów w postaci kołder z otworowaniem i legowisk z zastosowaniem frakcjonowania. Produkty, które zamierza wprowadzić BARTEX znacząco odbiegają od oferty dostępnej na rynku pod względem technologii oraz stopnia personalizacji użytkowania.

Cel projektu:

Celem realizacji niniejszego projektu jest uruchomienie innowacyjnej linii produkcyjnej oraz rozpoczęcie produkcji dwóch nowoczesnych produktów, tj. kołder umożliwiających indywidualną regulację otworowaniem oraz legowisk z zastosowaniem frakcjonowania. W wyniku realizacji projektu powstanie nowa hala produkcyjna oraz nowa linia produkcyjna oparta o innowacyjną technologię, w wyniku której będą wytwarzane kołdry z otworowaniem i legowiska dla zwierząt. Firma zamierza wprowadzić na rynek produkty znacząco odbiegające od oferty dostępnej na rynku oraz stanowiące odpowiedź na zidentyfikowane wcześniej problemy i potrzeby klientów. Do wytworzenia tych produktów zostanie wykorzystana innowacyjna technologia, która istotnie odbiega od wykorzystywanych obecnie rozwiązań.

Planowane efekty:

Realizacja projektu wiąże się także z osiągnięciem celów pobocznych, takich jak:

  • wdrożenie innowacyjnych rozwiązań procesowych i produktowych,
  • udoskonalenie obecnie oferowanych produktów,
  • rozszerzenie asortymentu firmy o nowe produkty,
  • wzrost konkurencyjności produktów i firmy,
  • zwiększenie możliwości produkcyjnych całej firmy,
  • obniżenie kosztów produkcji,
  • przyspieszenie czasu realizacji zamówień.

Wartość projektu: 13 850 500,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 5 814 297,87 zł